Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV
Płock


Kwadrat
Menu start

AKTUALNOŚCI

marzec 2017 r.

Zakończono prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Uzyskano niezbędne do użytkowania obiektu decyzje i pozwolenia odpowiednich organów administracji państwowej.

Akutalności marzec 2017 rluty 2017 r.

Trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu, m.in. zawiadomienia odpowiednich organów administracji państwowej, takich jak Państwowa Straż Pożarna, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna czy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.


ZOBACZ WSZYSTKIE
INWESTOR      INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna PSE Inwestycje S.A. ZWSE Rzeszów Sp. z o.o.                 SELPOL SA                 PILE Elbud Kraków